Дума Описание
егоизъм само ед.
Себелюбие, поставяне на личните интереси пред интересите на другите.
// прил. егоистичен, егоистична, егоистично, мн. егоистични. Егоистични цели.