Дума Описание
егира (фр. hegire от исп. hegira, което от ар. hedjrah 'бягство')
Мохамеданско летоброене, което започва от 16 юли 622 г., когато Мохамед избягал от Мека в Медина; хеджра.