Дума Описание
египтология (по rp.Aigyptos 'Египет' + -логия)
Клон от ориенталистиката, който изучава езика, бита и културата на древните египтяни.
// същ. египтолог.