Дума Описание
егида само ед.
• Под егидата на (кого/какво). Под защитата, покровителството, ръководството (на някого или на някоя институция). Конференцията се организира под егидата на Атлантическия клуб. Под егидата на Световната здравна организация.