Дума Описание
егалитаризъм (фр. egalitarisme)
Полит. Доктрина за пълното равенство на всички хора във всички области.
// същ. егалитарист.