Дума Описание
ев- (гр. eu-)
Първа съставна част на сложни думи със значение 'добре, благо', напр. евритмия.