Дума Описание
евхаристия (сргр. eucharistia)
Църк. Свето причастие.