Дума Описание
евфония (лат., гр. euphonia)
Литер. Благозвучие.
// прил. евфоничен и евфонически.