Дума Описание
евтиния само ед.
Разг. Състояние на евтин (в 1 знач.). В тоя град е голяма евтиния.