Дума Описание
евтаназия само ед.
Спец. В медицината — безболезнена смърт, причинявана от лекар на безнадеждно болен по негово желание за спестяване на агонията или мъките.