Дума Описание
еврофил (по Евро(па) + -фил)
Полит. Привърженик на идеята за обединена Европа.