Дума Описание
европий (нлат. europium по гр. собств. Europe 'Европа')
Хим. Елемент от групата на редките метали, зн. Eu, пор. н. 63, използван като поглъщател на електрони в атомните реактори и др.