Дума Описание
европеизъм (англ. europeism)
Полит. Тенденция за сътрудничество в рамките на Европейския съюз.