Дума Описание
европеизирам европеизираш, несв. и св.; какво.
Придавам вид, форма, свойствени на западноевропейските стандарти.
- европеизирам се. Подлагам се на европеизиране.