Дума Описание
европеизация само ед.
Придобиване на европейски вид; европеизиране.