Дума Описание
еврокомисар (по евро(пейски) + комисар)
Полит. Член на Европейската комисия.