Дума Описание
евро (съкр. от Евро(па)
Фин. Парична единица на Европейския съюз, въведена в обращение през 1999 г.
Знак - €