Дума Описание
евритмия (нлат., гр. eurythmia по ев- + rythmos 'ритъм')
1. Изк. Равномерност, плавност и хармония в музика, танци, поетична реч, пластика.
2. Мед. Правилен ритъм на сърдечните удари и пулса.
// прил. евритмичен.