Дума Описание
евристика само ед.
1. Система на обучение, която цели учениците сами да достигат до научните знания.
2. Наука, която се занимава със закономерностите на човешкото мислене при достигане до открития.
// прил. евристичен, евристична, евристично, мн. евристични. Евристичен подход.