Дума Описание
еврика междум.
За израз на радост от щастливо хрумване, неочаквано откритие.