Дума Описание
еволюция само ед.
Процес на постепенно непрекъснато изменение, развитие. Еволюция на животинските видове. И аз претърпях еволюция.
// прил. еволюционен, еволюционна, еволюционно, мн. еволюционни. Еволюционен процес.