Дума Описание
еволюционизъм (фр. evolutionnisme)
Учение за постепенното развитие на всичко съществуващо.
// същ. еволюционист.