Дума Описание
евнух мн. евнуси, м.
Истор. В някои източни страни в миналото — скопен мъж, пазач на харем.