Дума Описание
евклаз (фр. euclase по ев- + гр. klasis 'чупене')
Минер. Крехък зелен скъпоценен камък със съвършена цепливост.