Дума Описание
евикция (лат. evictio)
Юр. Отстраняване от владение, отнемане на имот чрез съдебно решение в полза на трето лице с по-големи права от притежателя.