Дума Описание
евангелизъм само ед.
Християнско учение на протестантите, което изхожда само от текстовете на евангелието.