Дума Описание
евала междум.
Разг. За изразяване на възхищение, доволство, уважение или признание.