Дума Описание
евакуация мн. евакуации, ж.
Временно преместване на хора, ценности, дейности от един район в друг поради опасност от военни действия или природни бедствия. Евакуация на населението.
// прил. евакуационен, евакуационна, евакуационно, мн. евакуационни.