Дума Описание
евазионизъм (по фр. evasion 'бягство' + -изъм)
Литер. Литературно течение, търсещо убежище от жестоките житейски реалности в един идеализиран илюзорен свят.