Дума Описание
ебонит само ед.
Твърда гума, получавана при вулканизацията на каучук със сяра, която се използва като изолационен материал.
// прил. ебонитов, ебонитова, ебонитово, мн. ебонитови.