Дума Описание
ебола (англ. ebola от афр.)
Мед. Смъртоносно вирусно заболяване с епидемиологичен характер, разяждащо плътта, открито през 1976 г. в Африка.