Дума Описание
дионисии (гр. Dionysia)
Ист. Празненства в чест на бог Дионис в др. Гърция, които дали начало на театъра и драмата.