Дума Описание
де-гиди част.
Разг. За изразяване на възхвала или съжаление. Де-гиди, моме хубава!