Дума Описание
дезинформация (по дез- + информация)
Даване на неверни сведения.
// гл. дезинформирам.
// същ. дезинформатор.