Дума Описание
дезинтоксикация (нлат. desintoxicatio)
Мед. Обезвреждане на отровни вещества, проникнали в организма на човека и животните.