Дума Описание
дезинсекция само ед.
Спец. Унищожаване на вредни насекоми.