Дума Описание
дезагрегация (фр. desagregation)
Книж. Разрушение чрез разпадане на съставните части.
// прил. дезагрегационен.