Дума Описание
дезавуирам (фр. desavouer) Книж.
1. Отричам се, не признавам нещо свое.
2. Заявявам, че не съм упълномощавал някого да действа, както е направил.
3. Снемам доверието от някого.