Дума Описание
дежуря дежуриш, мин. св. дежурих, мин. прич. дежурил, несв.
1. Изпълнявам дежурство.
2. Прен. Разг. Дълго време стоя при някого или нещо с определена цел.