Дума Описание
дежурство мн. дежурства, ср.
Изпълняване на служебни задължения от група хора в определена последователност. Нощно дежурство.