Дума Описание
деец мн. дейци, м.
Лице, което извършва активна работа в някаква обществена област. Виден политически деец. Културни дейци.