Дума Описание
дееспособен дееспособна, дееспособно, мн. дееспособни, прил.
Който има способност да работи. Дееспособен човек.
// същ. дееспособност, дееспособността, ж.