Дума Описание
деепричастие мн. деепричастия, ср.
Спец. В граматиката — неизменяема глаголна форма, която притежава глаголни и наречни признаци.