Дума Описание
деен дейна, дейно, мн. дейни, прил.
1. Който активно работи; енергичен. Деен човек.
2. Който се характеризира с активна работа. Дейно участие.