Дума Описание
дегенерат мн. дегенерати, (два) дегенерата, м.
1. Спец. В биологията — организъм, който проявява дегенерация.
2. Прен. Духовно изроден човек.