Дума Описание
дегазация мн. дегазации, ж.
Обезвреждане или отстраняване на отровни вещества и газове, попаднали някъде. Дегазация на помещение.