Дума Описание
деволюция (фр. devolution от срвеклат. devolutio)
Юр. Прехвърляне на право.
// прил. деволюционен.
• деволюционна война (ист.) - война (1667-1668), водена от Людвиг XIV за холандското наследство на съпругата си Мария Терезия.