Дума Описание
девойка мн. девойки, ж.
Млада жена, момиче.