Дума Описание
девизи само мн.
Спец. Платежни средства в чужда валута, използвани при международни плащания.