Дума Описание
девиз мн. девизи, (два) девиза, м.
Кратко изречение, като изразява ръководеща поведението или дейността мисъл. Девизът на София е ''Расте, но не старее".